Ketua Gatera - Dr Shaharir Mohamad Zain

Ucapan Ketua GATERA – Bahagian 1

Gerakan Intelektual Rakyat (GATERA)

Apa itu GATERA? Siapa ahlinya? Apa tujuan penubuhannya?

Print Friendly, PDF & Email